27 February 2011

అనుబంధం


వానకు మేమంటే
ఎంత ప్రేమో...
ఏకంగా ఇంట్లోకే దూరేస్తుంది!
మా అందర్నీ  క్షణంలో
ఒకే చోటుకు చేరుస్తుంది
ఎలాగంటే -
మా ఇంట్లో చినుకులు పడకుండా ఉండేది
ఆ ఒక్క చోటే కదా!!

No comments:

Post a Comment