18 October 2011

ఆ గుండెకే తెలుసు...

నవ్వు -
సంతోషానికే సంకేతం కాదు-
దుఃఖం -

బాధకే చిహ్నం కాదు-
గుండెకే తెలుసు
ఆ గుండెలో ఏముందో-
గుండె విప్పితే గానీ
అర్ధంకాదు మనకు
అందులో గూడు కట్టిన
బాధ ఎంతుందో !

No comments:

Post a Comment