30 October 2011

అమ్మ

నువ్వు ప్రయోజకుడివయ్యావా లేదా
అని చూస్తాడు నాన్న..
తనపరువు తియ్యకుండా ఉంటే చాలు
అనుకుంటాడు అన్న..
పెళ్లైన తరువాత కూడా
తనమీద ప్రేమ అలాగే ఉండాలని
కోరుకుంటుంది చెల్లి..
రోజూ కడుపునిండా తింటున్నాడా లేదా
అని కలవరపడేది అమ్మ ఒక్కతే!

2 comments: